ABPROG

abprog

The ABPROG Programator je pomoćni uređaj za našu Abrites softver u pojedinim softverskim procedurama. Uz pomoć ABPROG Pogramera ste u mogućnosti da:

- Obavite čitanje NEC v850 MCU.

- Čitate otključan NEC MCU. MCU se obično nalazi u BCM 2 modulu VAG A4/A5/Q5 automobila. Takođe se nalaze i u Magneti Marelli clusters Volkswagen vozila. NEC MCU ovog tipa je takođe prisutan u Renault "handsfree" modulu tako da je njihova primena veoma izražena u auto elektronici. ABPROG ima mogućnost čitanja kako flash tako i DATA flash ovih MCU. ABPROG takođe ima mogućnost ne samo čitanja već i pisanja MCU. Ako ste zainteresovani za pojedine MCU morali biste da prođete kroz određene specifikacije kako bi sa sigurnošću znali kako da se povežete da biste mogli da čitate MCU bez problema. Ovo znači da čitanje i ažuriranje V850 MCU zahteva viši nivo prakse.

- ABPROG može biti korišćen u svrhu obnove već korišćenih auto ključeva (ZN046 adapter) kako bi oni mogli biti ponovo programirani i upotrebljivi u drugim vozilima.

- Uz pomoć ABPROG-a možete izvlačiti "IR password" obaviti personalizaciju DAS određenih modula na Mercedes vozilima.